Подозрителни места

Тази страница е част от проекта Подозрителни места, целящ да предостави различни списъци за блокиране на подозрително съдържание.

Сбирката е основно съсредоточена върху фалшивите новини в българската част на Интернет.

Основен списък

Включва всички адреси за блокиране в човекочетим вид. Останалите списъци се изграждат автоматично въз основа на него.

Прилежащи списъци

Могат да се копират или импортират в съответното приложение или всякакви други програми, които са съвместими с него и ползват същия формат за настройки.

Засега се генерират списъци за следните приложения: